کنسانتره انگور قرمز

کنسانتره انگور قرمز

وضعیت : موجود می باشد
برگشت به گروه محصولات


اطلاعات

ارزش غذایی
- Calorise
Fat
Sugar
Protein
Vitamin
Calcium
Iron
Sodium
Potassium
Carbohydrate
Fiber
مشخصات
200 لیتر Capacity
بشکه Packaging
پالت UOM
1 No. of Packs