نوشیدنی بدون گاز انار

نوشیدنی بدون گاز انار

وضعیت : موجود می باشد
برگشت به گروه محصولات


اطلاعات

ارزش غذایی
- Calorise
Fat
Sugar
Protein
Vitamin
Calcium
Iron
Sodium
Potassium
Carbohydrate
Fiber
مشخصات
240 سی سی Capacity
دوی پک Packaging
shering UOM
36 No. of Packs