دوغ ایرانی تاکدیس

دوغ ایرانی تاکدیس

وضعیت : موجود می باشد
برگشت به گروه محصولات


اطلاعات

ارزش غذایی
- Calorise
Fat
Sugar
Protein
Vitamin
Calcium
Iron
Sodium
Potassium
Carbohydrate
Fiber
مشخصات
250 سی‌سی Capacity
پت Packaging
shering UOM
12 No. of Packs