لواشک مجلسی آلوزرد

لواشک مجلسی آلوزرد

وضعیت : موجود می باشد
برگشت به گروه محصولات


اطلاعات

ارزش غذایی
- Calorise
Fat
Sugar
Protein
Vitamin
Calcium
Iron
Sodium
Potassium
Carbohydrate
Fiber
مشخصات
- Capacity
Packaging
UOM
No. of Packs